Seneste nyt

Kvalitet og fleksibilitet er nøgleord for Lauritsens nye sorteringsanlæg

Skals Maskinfabrik leverede i efteråret 2017 et nyt sorteringsanlæg til Poul Lauritsen fra Lodbjerg ved Thy. På gården Søagergaard driver brødrene Niels, Sten og Poul Lauritsen to afdelinger med 100 hektar såkaldt præbasisavl.  Produktionen svarer til mere end 35% af Danmarks produktion af præbasis læggekartofler i første, anden, tredje og fjerde generation. Mellem 26 og 30 forskellige sorter bl.a .sorten Kuras sorteres og afsættes til de firmaer, der har de enkelte rettigheder til hver sort herunder bl.a. AKV, KMC og Søren Just.

Da det tidligere Skals sorteringsanlæg var slidt ned og utidssvarende, havde Poul Lauritsen længe næret ønske om mere kapacitet og større fleksibilitet. Der var behov for en opdatering for at kunne håndtere 45 ton om dagen, hvilket er målet på en almindelig arbejdsdag.

Download pdf for at læse hele casen

Opgaven:

Opgaven bestod i at konstruere et skræddersyet nyt brugervenligt, driftsikkert og fleksibelt anlæg, som er i stand til at køre hver dag fra januar til midt april.  Da det er en kort periode, er det helt afgørende, at sorteringsanlægget kører hver eneste dag uden stop.

Løsningen består i et anlæg med udgangspunkt i en aflæssersilo. Herfra køres der op af et transportbånd til en rulle-renser. Efter produkterne er renset går turen til sorteringsmaskinen, hvor tre størrelser sorteres. Over- og under- størrelser går i kasser og midterstørrelsen fortsætter via transportbord til det fleksible inspektionsbord. På inspektionsbordet kan kartoflernes rullehastighed justeres, hvilket er en stor fordel ved den manuelle inspektion. Efter  inspektion kører kartoflerne til sortering i tre størrelser og går henholdsvis i kasse og gennem en Evenflow (silo) til big bag fylder.

Høje krav

Ved præbasis kartoffelproduktion skal alle led udføres yderst omhyggeligt.
Det gælder både i marken, hvor der konstant føres kontrol med sygdomme, smittekilder og sammenblanding af sorter, men også i forbindelse med sorte-ringsdelen. Når kartoflerne  kommer op af jorden i september/oktober måned, fragtes de direkte ind på lager og bliver først sorteret, når de skal ud til kunden. Det er helt afgørende, at kartoflerne ikke bliver beskadiget under sorteringen.

Eneproducent

De præbasis kartoffelsorter der bliver produceret hos Brødrene Lauritsen, bliver udelukkende dyrket hos dem og kan ikke hentes andre steder. Kunderne er derfor afhængige af, at produkterne er af  allerhøjeste kvalitet.

Poul Lauritsen udtaler:

De sorter vi dyrker her på Søagergaard, bliver udelukkende produceret hos os. Vi har et stort ansvar overfor for vores kunder og det er vigtigt for os at gøre en ekstra indsats.

Derfor har vi valgt en Skals sorteringsløsning.

Så er vi sikre på, at produkterne bliver sorteret, så nøjagtigt og skånsomt som muligt.”

Øget kapacitet, ingen stop og bedre arbejdsmiljø

Den helt store fordel ved det nye anlæg er den store kapacitetsstigning på 50% i forhold til det gamle anlæg. Det nye anlæg har kørt upåklageligt uden stop, siden det blev installeret.

Som sidegevinst er arbejdsmiljøet blevet mærkbart forbedret med det nye inspektionsbord, som gør det er muligt at indstille kartoflernes rullehastighed.  Den justerbare hastighed bevirker, at medarbejderne ikke bliver så belastede af at stå ved bordet. Noget der naturligvis bliver sat stor pris på.

Derudover er medarbejderne meget tilfredse med den nye  Evenflow (silo), som er placeret inden storsækkefylderen. Evenflowen giver frihed og mere tid til at skifte sække. Førhen skulle man holde klar med gaffeltrucken og være parat med en ny sæk, ellers gik anlægget i stå. Nu er der fuldstændig ro på og medarbejderne har 5-10 minutter til at skifte sæk. Det letter arbejdet for den medarbejder, der kører med gaffeltrucken.

Tilfredse kunder

Brødrene Lauritsen er meget tilfredse med projektforløbet og den kontakt de har haft med Skals sælger Bøje Olesen såvel som tegnestuen. Det har været en lang proces fra idé til pro-duktion. Forventningerne til resultatet er blevet fuldt indfriet.

Poul Lauritsen udtaler:

Vi er meget tilfredse med anlægget. Vi gik efter et kvalitetsanlæg, der skulle tilpasses og bygges lige præcis, så det passede hertil, ud fra de ønsker vi havde. Det har vi fået.

Skals har skræddersyet et anlæg, som fuldt matcher vores behov. Det er det, der er Skals stærke side”

Flg. enheder indgår i løsningen:

 • AB aflæsser-silo – fleksibel aflæsser velegnet til bagtip og kassetømning
 • TM stigende transportbånd med medbringer – Båndunderstøtning med flytbare bæreruller
 • R Rullerenser – Jord, sand, spirer osv. rulles effektivt af produkterne
 • RB Flex Inspektionsbånd – Med lys-bom og  justerbar hastighed – sikrer optimale arbejdsbetingelser
 • 2 x SDe størrelsessorterer – Skånsom sorterer med Hop-princip – sikrer optimal nøjagtighed
 • ABF Even flow – Optimal drift og færre stop
 • 2 x KSF Big bag fyldere – Sækkeophæng med modstand for optimal fyldning

Resultat:

 • Kapacitetsforøgelse: 50% mere end det tidligere anlæg
 • Opdateret og tilpasset produktion
 • Forbedret arbejdsmiljø – stor fleksibilitet ved inspektions-bord og silo
 • Øget effektivitet i produktionen = ingen stop
 • God service