WJ Jacuzzi vandsilo

WP Poleringsmaskine
WS Stenfraskiller

Produkt info


 

Systemet kræver, at man etablerer udendørs sedimen-tationstanke, hvor den store vandstrøm får tid til at bundfælde. Det anbefales at anvende 3 tanke med overløb imellem. Det totale rumindhold af disse tanke bør være ca. 10 gange så stort som ”Jacuzzi’ens”.


Model

Jacuzzi vandsilo

Model-nr

WJ845, WJ860, WJ8120

 

Funktioner

 

Optioner

  •  

For skånsom indlagring af rodfrugter i produktionslinier har vi udviklet en vandfyldt bunker med boblebad. Der er tale om en rustfri tank med et rumindhold på 34 m³. Udover at der pumpes 150 m³ vand gennem tanken per time, blæses der samtidig store luftmængder ind gennem huller i bund og sider.

Derved skabes en omrøring, uden skadelig mekanik, der kan sidestilles med den man kender fra vaskemaskiner. ”Jacuzzi’en” erstatter således kombinationen: Bunker, jordfraskiller og vasker, på en måde, der gør hele denne proces langt mere skånsom. Når produktet glider op ad udtagselevatoren, har det inden da overhovedet ikke været i kontakt med nogen form for mekaniske dele. Men alligevel er rodfrugterne stort set rene. Man kan indsætte en polerer umiddelbart efter ”Jacuzzi’en”.

Den voldsomme omrøring, som luften skaber, sikrer samtidig en perfekt fordeling i tanken, der gør at man kan tømme en container ud i vandet på meget kort tid.