Seneste nyt

Skals løfter barren for sortering af Vildmosekartofler

Skals Maskinfabrik leverede i oktober 2016 et komplet nyt sorteringsanlæg til vildmose-kartoffelavler Aksel Nielsen fra Lille Vildmose i Nordjylland. Vildmosekartofler er betegnelsen for de lækre delikatessekartofler, der dyrkes i den spagnumholdige jord i det gamle moseområde Vildmose.

Det nye anlæg blev opført på baggrund af, at Aksel Nielsens gård brændte i august 2015. Siden branden har Aksel Nielsen været i tæt dialog med Skals for at vælge netop den løsning, der imødekommer alle behov til hans 35 hektar store areal med spise- og læggekartofler. Kartoflerne sælges til Danespo og er primært af den smagfulde sort Folva. Kartoffelsorten Folva er en af danskernes foretrukne sorter.

Download pdf for at læse hele casen

Opgaven:
Konkret bestod opgaven i at opføre et brugervenligt, driftsikkert og fleksibelt anlæg, som er i stand til at køre blot med en enkelt person eller truckfører i produktionen. Der er derfor konstrueret en specialløsning baseret på Skals standardkomponenter. Løsningen består i et anlæg med udgangspunkt i en mobil aflæssersilo. Herfra køres der op af et modløbende pigbånd til en rullerenser. Efter produkterne er renset går turen til bør-stemaskinen og derfra til inspektionsbordet. Når kartoflerne er manuelt inspiceret ryger de til størrelsessortereren og til sidst ned til kassefylderne. Kassefylderne er udstyret med automatisk skift, hvilket gør, at anlægget kan fortsætte med at køre, selvom kasserne bliver fyldt.

Fleksibelt og procesoptimeret sorteringsanlæg
Det nye anlæg er procesoptimeret, så det er muligt at placere aflæssersiloen i flere positioner med et modløbende pigbånd. For Aksel Nielsen er det afgørende, at anlægget kan dobbeltanvendes både ved indlagring og ved sortering. Det skyldes ikke mindst de særlige jordbundsforhold, der gør sig gældende netop for Vildmose kartofler. Det tykke lag spagnum kan ved store mængder regn gøre arbejdet på marken meget vanskeligt og ofte er man som avler nødt til at udskyde optagningen af kartofler, da spagnumjorden bliver til en stor grødklump. Dette kan være en ekstra udfordring i forhold til andre kartoffelområder.

Noget af det specielle ved Vildmosekartoflerne er, at de altid pakkes uvasket, så man kan se og mærke den helt specielle spagnum, som ligger på kartoflernes skind.

Stor effektivitet og bedre indtjening
En af de unikke fordele ved sorteringsanlægget er, at Aksel Nielsen nu med meget stor præcision kan sortere kartof-lerne i tre størrelser. Aksel Nielsen kan således hurtigt og effektivt sortere de små kartofler fra og sætte dem på køl og sælge dem til bedre priser.

Fokus på nedsættelse af støj og støv
Anlægget har desuden resulteret i, at lydniveauet er mindsket markant. Efter det nye anlæg er blevet sat op, er der blevet støjfrit i produktionshallen og Aksel Nielsen kan tilmed tale i mobiltelefon i produktions- hallen. Det var tidligere ikke muligt. Derudover er der tilføjet udsugning på anlægget, hvilket nedbringer støvet i luften og forbedrer arbejdsmiljøet betragteligt.

Børstemaskine spiller en central rolle
Eftersom Vildmosekartoflerne ikke bliver vasket, er børstemaskinen ekstra afgørende. Der er derfor valgt en børstemaskine med ekstra høj kapacitet. Når kartoflerne har været igennem børstemaskinen, er de helt fine og ser ud som om, de er vaskede. Det er en klar fordel ikke at va-ske kartoflerne, da man undgår bakterier samt spredning af sygdomme.

Kundetilfredshed
Såvel Aksel Nielsen som hans far Ole Nielsen har i gennem 30 år været loyale Skalskunder. Det var derfor oplagt at væl-ge Skals som leverandør, da samarbejde, proces og service altid har været tilfredsstillende og professionelt udført.

Løsningen
Flg. enheder indgår i løsningen:

 • AB aflæsser-silo – Mobil og fleksibel aflæsser velegnet til bagtip og kassetømning
 • RP Modløbende pigbånd – Frasorterer effektivt spagnum, toprester, halm og skidt
 • R Rullerenser – Jord, sand, spirer osv. rulles effektivt af produkterne
 • BM Børstemaskine – Børster skidt og snavs af- produkterne fremstår af visuelt bedre kvalitet- mulighed for integreret bypass bånd så børstning kan fravælges
 • RB Inspektionsbånd – Med Lys-bom- sikrer optimale arbejdsbetingelser
 • SDe størrelsessorterer – Skånsom sorterer med Hop-princip – sikrer optimal nøjagtighed
 • DP2000 – Dobbelt kassefylder -Automatisk kasseskift med drejefunktion- sikrer god bredfyldning

Resultatet:

 • Optimal drift og fleksibilitet – Anlægget kan dobbeltanvendes – både ved indlagring og gennem hele sæsonen
 • Øget sorteringsevne
 • Forbedret arbejdsmiljø – mindre støj og støv
 • Øget effektivitet i produktionen = forbedret konkurrenceevne og indtjening